Agraïments

 • A la Excma. presidenta de la Diputació de Barcelona, Sra. Núria Marín i Martínez
 • A la Excma. alcaldessa de l’Ajuntament de Vic, Sra. Anna Erra i Solà
 • Al president del Patronat d’Estudis Osonencs, Dr. Francesc Codina i Valls
 • Al tutor acadèmic d’aquest treball, Dr. en Història Contemporània per la UB i professor de la UVIC-UCC, Josep Casanovas i Prat
 • Als historiadors Esther Farrés i Sucarrat i a Xavier Cateura i Valls per facilitar-me els seus arxius
 • A la responsable dels Arxius de “le département66” de Perpinyà, Sra Marie Landelle
 • Als arxivers de l’Ajuntament de Vic
  • Sr. Francesc de Rocafiguera i Garcia
  • Sra. Empar Costa i Serra
  • Sra. Imma Franquesa i Serra
 • A l’arxivera de l’Arxiu Comarcal d’Osona, Sra. Angelina Verdaguer i Tarrés
 • Als arxivers de l’ANC
  • Sr. José Luís Pérez i Maeso
  • Sra. Mireia Bo i Gudiol
  • Sra. Susana Penelo i Werner
 • Als responsables de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona
  • Comandant Sr. Cristóbal Orozco González
  • Comandant Sr. José Calvo
 • A l’arxiver-director del Centro Documental de la Memòria Histórica de Salamanca, Sr. José Luís Hernández Luís
 • A la Montse Ayats i Coromina, directora d’Eumo editorial, que em va encaminar cap a la construcció del web
 • A en Martí Grau Alemany, pel buidatge de dades de la Causa General de Vic
 • A la Marina Solà Boeck que ha realitzat el vídeo promocional de represaliatsvic.cat
 • A en Bernat Baulenas i Mora, de beSoft, que ha fet la programació informàtica del web.

I a la Sunsi, que m’ha acompanyat durant el temps en aquest treball i en la vida.