Introducció

Aquest web pretén difondre de les circumstàncies a les que es van veure sotmeses les persones represaliades pel Franquisme nascudes i/o residents a la ciutat de Vic. La repressió va durar 40 anys i fou, ja des de l'inici de la Guerra Civil, una forma de terror i venjança exercida des de les instàncies militars i polítiques dels colpistes, els dits “nacionals”, que es va anar implantant als territoris revoltats i als que anaven ocupant, i que no acabaria fins el 1979 amb l'adveniment de la democràcia al nostre país.

La base de dades neix a partir d'una recerca personal familiar i de la historiografia local publicada. Sobretot del treball d'Esther Farrés Sucarrat “La repressió franquista a Vic” (1939-1945)”, editat el gener de 2008 pel Patronat d'Estudis Osonencs, on estudia un corpus de 408 vigatans represaliats en processos Sumaríssims. A ella li he d'agrair la generositat de facilitar-me aquestes dades.

El web s'estructura en vuit fitxers que contenen, el primer, la informació personal disponible dels represaliats, (de moment se'n han localitzat 1.457), i, la resta, la informació que s'ha pogut recollir per cadascuna de les tipologies consultades. Aquestes són: els expedients de depuració dels funcionaris de Vic; els denunciats a la Causa General; els processos dits Sumaríssims incoats pels Tribunals Militars; les persones que patiren privació de llibertat a les presons, als batallons de treballadors, als camps de concentració espanyols, els “refugiats” en camps de concentració francesos i els que van acabar en els camps d'extermini nazis; els processats pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques; els que foren subjectes als Tribunals de Llibertat Vigilada i, finalment, els represaliats pel Tribunal d'Ordre Públic.

Pel que fa les fitxes amb la informació personal, s'ha recollit tota la possible creuant diversos fitxers de dades. A la pàgina d'entrada al web es pot buscar un nom (es poden obtenir a partir de les tres primeres lletres del primer cognom i es presenta, primer, la informació personal i després tota la informació relacionada amb la persona consultada. Des d'aquestes fitxes s'elaboren estadístiques amb la informació disponible. Per als altres fitxers, les dades s'han obtingut cercant a diverses fonts i també s'han elaborat estadístiques amb la informació trobada. Consultant la pàgina d'aquests fitxers es visualitza una llista amb els noms de les persones que hi tenen relació i, si hi ha més informació, es mostra en la fitxa corresponent.

Finalment, cal dir que aquest web romandrà sempre inacabat. Altres investigacions o persones podran aportar més informació o es poden suscitar correccions dels continguts que s'hi presenten. El programari del web està preparat per poder afegir-les i/o corregir les que hi ha. L'administrador del web serà el responsable de comprovar o afegir la informació.

Joan Lagunas i Riera

gener de 2023